Analiza strategiczna marki

Analiza strategiczna marki

Analiza strategiczna marki to rodzaj badania analitycznego, który wykonuje się planując wprowadzenie nowej marki na rynek lub rebranding marki już istniejącej. Strategiczna analiza marki koncentruje się na badaniu i ewaluacji trzech elementów: marki, konkurencji i otoczenia rynkowego.

Analiza marki polega na ocenie funkcjonowania marki, określeniu jej aktualnej architektury, pozycji na rynku oraz wyróżników. W przypadku występowania submarek analiza marki obejmuje również ewaluację ich aktualnej komunikacji z marką główną.

Analiza konkurencji polega na stworzeniu listy marek konkurencyjnych, które są następnie analizowane pod kątem prowadzonych działań komunikacyjnych z potencjalnymi klientami, pozycjonowania na rynku oraz posiadanych wyróżników, które mogą decydować o ich przewadze konkurencyjnej.

Analiza strategiczna marki obejmuje także analizę otoczenia rynkowego, w ramach której analizowani są sami konsumenci – ich cechy socjodemograficzne, system wartości, postawy oraz obawy względem produktów określonego typu.

Audyt marki

Audyt marki to analiza wizerunku marki w procesie handlowym, a więc szereg działań zmierzających do poznania i oceny sposobów, w jaki marka jest postrzegana przez potencjalnych klientów. Regularnie wykonywany audyt marki pozwala na wychwycenie niekorzystnych zmian w wizerunku marki oraz ich szybką naprawę, zanim zdążą one wpłynąć na skuteczność komercyjną firmy.

Poznaj ofertę SiebertHead

Na potrzeby Naszych Klientów oferujemy kompleksowe usługi z zakresu badania i ewaluacji marki w miejscu sprzedaży – w obrębie wskazanego rynku lub w ramach określonego kanału sprzedaży. Oferta obejmuje następujące usługi:

  • ogólna analiza marki,
  • analiza strategiczna marki,
  • audyt marki (analiza wizerunku marki).