< powrót

napisz
do nas

Design zintegrowany™

Co to jest?

Integrated Design™ jest to kompleksowe podejście do brandingu 360 stopni; łączy identyfikację marki, grafikę opakowań, wzornictwo 3D, nazewnictwo, a nawet architekturę miejsc sprzedaży i zarządzanie kategorią, w całościowy branding marki bazujący na doświadczeniu i zaangażowaniu konsumenta (user brand experience).

Istotą kompleksowego podejścia w metodzie Integrated Design™ jest po pierwsze siła perswazji designu (spójna i niezależna od nośnika), po drugie modułowość, czyli swoboda w doborze nośników off-line/on-line, a finalnie optymalizacja budżetu i narzędzi komunikacji wizualnej.


 • Zastosowania:

  • strategie marek

  • branding 360 stopni

  • budowanie przewagi

 • Dla kogo:

  • liderzy marketingu

  • działy zakupów

  • category management

  • trade marketing


Design Audit ™

Co to jest?

Design Audit™ to usługa diagnozująca ekspozycję kategorii lub/i marki i jej opakowań z perspektywy konsumenta. Służy ocenie stanu obecnego i wskazuje na mocne/słabe strony asortymentu, brandingu i designu opakowań. Bezlitosny audyt skuteczności marki w miejscu sprzedaży!

Żadne badania firm badawczych nie prowadzą do rezultatów, jakie daje Design Audit™. Nasza usługa konwertuje widoczne i ukryte problemy ekspozycji na konkretny plan naprawczy, uwzględniając zarządzanie kategorią, trade marketing i komunikację marki.


 • Zastosowania:

  • zarządzanie kategorią

  • planowanie portfolio

  • marketing strategiczny

  • zakupy

 • Dla kogo:

  • trade marketing

  • brand marketing

  • innowacje

  • dział handlowy

 • Metodologia:

  • kompleksowy

  • wielopłaszczyznowy

  • innowacyjny

  • efektywny czasowo i kosztowo


NPD Ideation ™

Co to jest?

NPD Ideation™ to usługa outsourcingu innowacji produktowych bazująca na autorskiej metodologii eksploracji insightów konsumenckich. Służy ekspresowej rewitalizacji portfolio, nowej segmentacji, poszerzaniu kategorii lub/i rozciąganiu asortymentu na nowe terytoria. Zrealizowaliśmy już kilkanaście projektów NPD Ideation™ mających wieloletni wpływ na rozwój portfolio naszych klientów.


 • Zastosowania:

  • innowacje produktowe

  • rozwój portfolio

  • poszerzanie marki

 • Dla kogo:

  • dział innowacji

  • brand marketing

  • działy handlowe

 • Metodologia:

  • kompleksowy

  • outsourcing innowacji

  • wizjonerski i praktyczny

  • strategiczny i ekspercki


Opportunity Mapping ™

Co to jest?

Opportunity Mapping™ to usługa kreująca przyszły asortyment i strukturę portfolio marki w oparciu o globalne trendy. Jest „mapą drogową” rozwoju marki na lata. Sięga w terytoria znajdujące się „poza radarem” standardowych działań i planów marketingowców oraz prezesów firm.

Pomaga zmaterializować, zwizualizować, ustrukturyzować i zaplanować wstępne wizje lub wyręcza firmę w tworzeniu wizji rozwoju i strategii asortymentu poprzez stosowanie technik i metod zrozumiałych dla pracowników różnych działów i specjalistów z różnych dyscyplin.


 • Zastosowania:

  • innowacje produktowe

  • trendy i strategie

 • Dla kogo:

  • zarządy firm FMCG

  • brand marketerzy

  • działy innowacji

 • Metodologia:

  • narzędzie dla liderów i CEO

  • wizualne ujęcie strategii asortymentowej

  • efektywne wizualizacje wizji


Visual Planning ™

Co to jest?

Visual Planning™ jest usługą doradczą z zakresu strategicznego planowania architektury marki oraz budowy i przebudowy asortymentu, w której płaszczyzną porozumienia członków zespołu decyzyjnego są wizualizacje założeń, myśli i wyobrażeń na temat struktury portfolio produktowego, systematyki subsegmentów i wariantów produktów.

Visual Planning™ zwiększa efektywność zarządzania skomplikowanym portfolio. Daje możliwość strategicznego patrzenia na asortyment (obecny lub/i przyszły) z lotu ptaka.


 • Zastosowania:

  • zarządzanie kategorią

  • planowanie portfolio

  • segmentacje

 • Dla kogo:

  • brand marketing

  • category management

  • CEO i liderzy biznesów

 • Metodologia:

  • ideogramy strategii portfela

  • „myślenie wizualne”


Design Talks ™

Co to jest?

Design Talks™ jest autorskim, modułowym seminarium szkoleniowym stanowiącym inspirację do tworzenia innowacji, optymalizacji współpracy z agencjami i wykorzystywaniu praktycznej wiedzy z brandingu i designu opakowań w marketingu strategicznym i komunikacji marki.


 • Zastosowania:

  • rozwój kompetencji

  • zarządzanie designem

  • usprawnianie procesów projektowych

 • Dla kogo:

  • junior brand managerowie

  • działy zakupów

  • category management

  • trade marketing

 • Metodologia:

  • kompleksowy

  • praktyczna wiedza o designie

  • design
   w marketing-mix

  • ekstremalnie inspirujące


Syncretics ™

Co to jest?

Syncretics™ to warsztat strategiczno-kreatywny służący tworzeniu jednorodnych rozwiązań problemów i innowacji. Eliminuje myślenie „mnie przy tym nie było”. Godzi odmienne i sprzeczne przekonania i podejścia, łącząc je we wspólny plan rozwoju z pominięciem metod liniowych działania “krok po kroku”.


 • Zastosowania:

  • innowacje produktowe

  • planowanie portfolio

  • konflikty międzydziałowe

 • Dla kogo:

  • dział innowacji

  • marketing strategiczny

  • zespoły multidyscyplinarne

 • Metodologia:

  • eliminujący silosy funkcjonalne

  • ekspresowy

  • wyjątkowo wydajny


Naming™

Co to jest?

Naming™ usługa mylona najczęściej z efektami pracy copywritera (tekściarza) z agencji reklamowej; obejmuje metodyczne tworzenie nazw produktów, marek i firm za pomocą autorskiej Metody Pól Eksploracji firmy partnerskiej Turketti.com.

Uwzględnia w kreacji wiele pozakoncepcyjnych aspektów nazwy, jak fonetyczne ograniczenia transjęzykowe, kanały dystrybucji i metody ekspozycji produktów, semiotyczne i kulturowe aspekty języka kategorii, typograficzne problemy aranżacji liter w nazwie i wiele innych.


 • Zastosowania:

  • repozycjonowanie

  • rebranding

  • poszerzanie portfolio

 • Dla kogo:

  • trade marketing

  • brand marketing

  • innowacje

  • dział handlowy

 • Metodologia:

  • unikalna metoda kreacji nazw

  • nazwa jako element strategii


Digital Artwork

Co to jest?

Poligraficzne przygotowanie projektu do druku, industrializacje projektów wzorniczych (form 3D) oraz zarządzanie procesem wdrożenia na styku: klient – repro – drukarnia – designer. Innowacje i usprawnienia techniczne dla marketingu marki, opakowań i miejsc sprzedaży.


 • Zastosowania:

  • DTP i poligrafia w projekcie

  • wdrożenia opakowań

 • Dla kogo:

  • działy marketingu

  • działy zakupów

  • trade marketing

 • Metodologia:

  • maksymalizacja efektów druku przy optymalnym koszcie


Technical Immersion ™

Co to jest?

Zmiana kształtu butelki, kubeczka, wykrojnika kartonu czy techniki zadruku nierzadko urasta do rangi problemu nie do rozwiązania. Większość organizacji rozpoczyna projekty, nie posiadając podstawowej wiedzy na temat ograniczeń technicznych wewnątrz ich organizacji i u dostawców.

Technical Immersion™ w ekspresowym czasie eliminuje ryzyko myślenia i działania według zasady „jakoś to będzie” i zwiększa szanse wdrożenia bez opóźnień i dodatkowych kosztów jeszcze PRZED rozpoczęciem projektu!

Technical Immersion™ to usługa doradcza pozwalająca na analizę, ocenę i optymalizację, a nawet standaryzację procesów wewnątrz firmy klienta i w jego otoczeniu. Odpowiada na pytania: co się da zrobić, czego się nie da zrobić, oraz jak i co zmienić, aby dało się wdrożyć.


 • Zastosowania:

  • usprawnianie wdrożeń

  • monitoring dostawców

  • ocena ryzyka ukrytego

  • optymalizacje procesów

 • Dla kogo:

  • działy marketingu

  • działy zakupów

  • dział opakowań

  • trade marketing

 • Metodologia:

  • multidyscyplinarna wiedza eliminująca ukryte ryzyka techniczne

  • transfer wiedzy praktycznej do klienta